Contact

Bezoekadres Dorpshuis de Brêge:

De Veenscheiding 18
8539 SH  Echtenerbrug
T: 0514-541354
E: info@dorpshuisechtenerbrug.nl

Beheerder:
Maaike Lageveen
T: 0514-541039
E: beheerder@dorpshuisechtenerbrug.nl

Bestuur:
Voorzitter:                Koert de Vries
Penningmeester:     vacature
Secretaris:                Arjette Slump

Bestuurslid:             Lute Koopman

Naast een beheerder en bestuur kan een dorpshuis niet bestaan zonder vrijwilligers. We worden regelmatig bijgestaan door dorpsbewoners die hart hebben voor het dorpshuis.