28 maart DONATEURSCONCERT Us Ideael-Nieuw Leven

Op zaterdag 28 maart organiseert muziekvereniging Us Ideael-Nieuw Leven weer haar jaarlijkse verenigingsconcert. Omdat het dit jaar 100 jaar geleden is dat de basis van onze muziekvereniging werd gelegd, is het thema FEEST! De gekozen muziekstukken zullen worden gekoppeld aan feestelijke momenten uit die 100 jaar. Natuurlijk mag een optreden van onze jeugdleden deze avond niet ontbreken. U bent van harte welkom!